24 Stunden am Tag
7 Tage pro Woche
365 Tage im Jahr

Registrácia

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Odoslaním záujemca vyjadruje svoj súhlas s použitím osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len "GDPR" a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej tiež ako „zákon“) pre účely prác a povinností z pracovnoprávnych vzťahov založených pracovnou zmluvou a pre účely plnenia povinností zamestnanca a zamestnávateľa z poistenia v zmysle zákona č. 580/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.


Dôležité upozornenie!


Vaša registrácia bola úspešne odoslaná iba ak sa Vám po stlačení tlačítka "Odoslať teraz" zobrazí na obrazovke odkaz "Ďakujeme Vám za registráciu". O pár minút by ste mali od nás dostať email s potvrdením Vašej registrácie.

Prosíme, aby ste skontrolovali či ste vyplnili všetky povinné údaje. Ak áno a napriek tomu ste nedostali od nás email o registrácii, prosíme kontaktujte nás.